Nước Giặt Arm & Hammer Oxi Odor 1290Ml

Trạng thái : Còn hàng

Xuất xứ: MỹNước Giặt Arm & Hammer Oxi Odor: Sản phẩm đem lại trải nghiệm sạch và sáng bóng, nước giặt làm sạch hơn 101 vết bẩn khác nhau. Thành phần: sản phẩm chứa muối nở baking soda, biodegradable surfactants (anionic and nonionic) và enzymes.Barcode: 033200972402

Mã sản phẩm

N10916

Xuất xứ: Mỹ

Nước Giặt Arm & Hammer Oxi Odor: Sản phẩm đem lại trải nghiệm sạch và sáng bóng, nước giặt làm sạch hơn 101 vết bẩn khác nhau. 

Thành phần: sản phẩm chứa muối nở baking soda, biodegradable surfactants (anionic and nonionic) và enzymes.

Barcode: 033200972402